Prosjekt

NYE NY-KROHNBORG SKOLE UTOMHUS

År

2012

Sted

Bergen

Type

SKOLE 1-7

Størrelse

6 300m2

Uteanlegget består av en sentral skoleplass, lekeplass for barnehagen, Rogagaten samt Møregaten gatetun.

Det nye landskapet er trukket som en tynn hud over taket på idrettshallen med fullintegrerte elementer for lek, skole, kultur og idrett. Dette tette forholdet mellom bygg og landskap byr på store amfier og lekevegger for blant annet buldring, seilebane, skate, løping og balansering
, og gjør anlegget godt synlig både på nært hold og på avstand.
Den indre skoleplassen binder sammen gammelt og nytt bygg, og flerbrukshallen som ligger under hele plassen, gir premissene for dybde og vekt i anlegget. Inn mot det eksisterende bygget skrår dekket ned for å vise mest mulig av de bevaringsverdige murveggene. Mot kantinen i nybygget stiger plassen opp med amfier, ramper, og skråflater i granitt og mørk betong. (Her er det en arena for tilskuere og ballspill, klatring, skating og sykling.)slettes
I det store amfiet med mørke trinn og sitteflater i tre er det plass til samling for hele nabolaget. Klatreplanter vil etter hvert prege skolebyggets ulike fondmotiver. Det er lagt vekt på å bevare mest mulig av eksisterende bevaringsverdige elementer; alle gjerder og håndlister er restaurert, og mest mulig av eksisterende vegetasjon er beholdt. Overvannsrenne og amfier er bygget i lys granitt med ulike typer bearbeiding som får frem steinens ulike fargespill.
Rogagaten er skolens adkomstvei for biltrafikk. For å dempe fart er feltet ved hovedinngangen markert som et grønt teppe over hele gatebredden.

Prosjektet er utviklet i samarbeid med Rambøll.

  • {alt_text}