Prosjekt

Mulighetstudie Reperbanekvartalet

År

2012

Sted

Bergen

Type

Mulighetstudie

Størrelse

4 000 kvm

Reperbanekvartalet er et unikt kulturminne som en helhet, samtidig som kvartalet er en del av et større sammenhengende kulturlandskap mellom Gjensidigekrysset og Gamle Bergen. Kvartalet består av i alt 8 industribygg fra 1600- tallet og frem til 1956, hvorav noen er fredet. Målsetningen med studien har vært å se på vern gjennom bruk.

Arbeidet med mulighetsstudien har vært prosessorientert. Foruten velkjente faglige metoder som stedsanalyse og tekniske vurder- inger av byggenes tilstand og funksjonalitet, har det vært gjort aktiv bruk av tett dialog med potensielle drifts-aktører og leietakere, som en metode for å utvikle et konsept og en samlende identitet for driften av kvartalet. Dette har gitt et visjon for kvartalet som består i å koble produksjon av håndverks,- og industrivarer til publikumsattraksjon i tillegg til servering og bydelsfunksjoner.
Produksjonen spenner over 5 produkter, som alle har lange tradisjoner knyttet til det Bergenske næringsliv og byens sjøfront: Rep, brød, øl, kaffe og salt.

  • {alt_text}