Prosjekt

Sjøfronten Mo i Rana

År

2013

Sted

Mo i Rana

Type

Byrom og Landskap

Last ned PDF

Last ned PDF

Nye aktiviteter langs sjøfronten, skapt i stål og betong, gir tydelig identitet og mange nye steder å oppsøke gjennom hele året.

MO I RANA
Mo i Rana  har et funksjonelt forhold til fjorden og sjøen, der viktige bedrifter som jernverksindustrien og betongindustrien har fjorden og jernbanen som de viktigste transportårene for import og eksport. Mo i Rana ligger langt inne i landet og fjorden bringer byen i tilknytning til verden gejennom skipsfarten. Jernbanen er pulsen gjennom byen og er sammen med E6 og E12 den viktige kontakten mot nord, sør og øst.
Jernbanesporet skiller Mo fra sjøen og må forseres enten i broer eller underganger. Dette gjør det vanskelig å danne en kontinuerlig byutvikling ned til sjøfronten.

IDENTITET

Mo i Rana har lang stålverkstradisjon og betongproduksjon av viktige elementer for regionen.
Jernverket og betongfabrikken dominerer sjøfronten og står som viktige pillarer for et kraftfult  industrisamfunn med sine vertikale elementer mot sjøen.

LØFTE SAMMEN
Vi ønsker å ta tak i materialene og bedriftenes kunnskap når vi former strandpromenaden og sjøfronten. Med egen styrke i “ryggen” kan Mo skape sitt unike
fotavtrykk. Ikke med lånte fjær fra det store utland, men et sted skapt av egen kraft til glede og inspirasjon for turist,  fastboende og egen industri. Gjennom nye lokalproduserte produkter vil strandpromenaden styrke sin tilhørighet til byen og åpne for nye tanker om byens muligheter.
Med nye og gjennkjennbare elementer fra industrien, kan utformingen gi styrket eierfølese og identitet gjennom bruk av stedets kompetanse. Disse elementene kan være med å forme og forsterke de ulike stedene langs sjøen og gi rom for opphold, ly, tilkomst, trapper, lek og nysgjerrighet.

UTVIKLING OVER TID
Hele strandpromenaden trenger ikke å bygges under ett. Ved å starte på noen viktige steder vil en kunne utvikle elementene over tid. Vi tror at utviklingen kan starte med skateparken. Denne vil være en ny attraksjon som kan skape ringvirkninger i møtet mellom by, bolig og sjøfronten.
De ulike elementene kan utvikles videre i samarbeid mellom industri, skoler, designere og landskapsarkitekt, og være i kontinuerlig utvikling i tiden fremover.
Noen av stedene kan få et årlig nytt element som etter hvert vil tilpasse seg stedets behov.
Bruken av strandsonen og vandringen langs sjøen kan stimulere til innovative tanker som  kan komme til utrykk gjennom f.eks en årlig event eller konkuranse.

 

Samarbeidpartnere:

Truls Indrearne (Hanltenbanken) 

Fabian Schnuer (Godhe)

 

Prosjektet var ble publisert i flere arkitektur nettsider:

Europaconcorsi
Landscape Architects network
Archinet
Bustler
Plusmood
Archi-Europe
Espaço de Arquitectura
Graphisoft (Case study)
Norske Landskapsarkitekter forening
Arkitektnytt
AECCafe
Ranablad

  • {alt_text}