Prosjekt

Midsund Sentrum

År

2013

Sted

Midsund kommune

Type

Idekonkurranse

Størrelse

65 000m2

Midsund er en øy utenfor Molde med rik tilgang til sjø, fiske og vakre fjell. Med nytt fastlandsamband vil dette stede kunne tilby sjønære boliger i pendleravstand til Molde.

Vårt forslag fokuserte på disse kvaliteten og  gav rikelige muligheter for å gi stedet de drivkrefter som skal til for å utvikle et lite sted på Vestlandet

Det er foreslått bygninger og plasser som binder bygda bedre sammen og samtidig øker kontakten med havet. Forslaget synliggjør  potensiale ved sjøfronten og legger opp til et tettere og mer variert sentrum hvor havet er det samlende og identitetsbærende elementet.

Tre hovedgrep:
Utvikle av et tydelig sentrum  ved å samle sentrale funksjoner rundt ”Midsund bukte”
Skape en lang og variert sjølinje som danner tre bukter og gir rom for ulike aktiviteter.
Integrere nye boliger med andre funksjoner ved sjøfronten for å danne grunnlag for et levende sentrum og en attraktiv sjøfront.

  • {alt_text}