{alt_text}
Prosjekt

Med lek og rullator

Kunde

Husbanken

År

2016-2017

Sted

Bergen

Type

Folkehelseprosjekt

Pilotprosjekt for aktiv bruk av boligenes byrom

Arkitektgruppen CUBUS har dratt i gang et folkehelseprosjekt for økt aktivitet i byrommene. Prosjektet er et tverrfaglig studie mellom Fysisoterapi avdeling på høgskolen på Vestlandet, BAS, Gategym og Arkitektgruppen CUBUS. Prosjektet startet opp med fokus på byrommenes muligheter for daglig trening og lek.

Bakgrunnen for prosjektet ligger i et ønske om at flere faggrupper og ikke minst helsefagfolk skal inkluderes i utformingen av fremtidens byer.

Vårt mål med prosjektet er tredelt:
1  Faglig utveksling, respekt og innsikt i hverandres fag. Å tenke sammen om den gode boligbyen.
2  Å gjennomføre bred deltakende prosess og inspirere mange til å være en aktiv byborger som har evnen til å bruke omgivelsen smart og fantasifullt
3  Å formidle ideene. At kunnskapen når ut til mange, slik at ideene kan videreutvikles og finne nye former i ulike miljøer.

Prosjektet er støttet av Husbanken.

Se filmen som ble laget om prosjektet av Flimmer film.