Prosjekt

Mathall på fisketorget i Bergen

År

2009

Sted

Bergen

Type

Torghall, restaurant

Prosjektet fikk tittelen ”Rampestreken” og tar utgangspunkt i det aktive byrommet og gjør bygulvet til hovedgrep.

“Ta plass - gi rom”. Den nye torghallen utformes som et landskap hvor den plassen servicebygg og torghall tar, blir gitt tilbake til byen, på taket. Deler av bygulvet løftes opp og vil sammen med hele torgflaten gi et vareiert bygulv med muligheter for både ny og tradisjonell bruk.

Med ganglinjer gjennom bygget, bygulv på taket og trapp mot Wallendahlhopen tilfører vi positive opplevelser på dagtid og kveldstid, året rundt. Bygget støtter opp om hele torghandelen ved å tilby alle servicefunk- sjoner på bakkeplan, dette fører til integrering med øvrig aktivitet på torget. Restaurant og publikumstoalett er tilbud også om kvelden.
Prosjektet ble premiert med 2.plass åpen internasjonal  arkitektkonkurransen

  • {alt_text}