Prosjekt

Lyngheisenteret på Lygra

År

2000

Sted

Lyndås

Type

Visningssenter

Lyngheisenteret ligger på Ytre Lygra i Lindås kommune nord for Bergen. Senteret er en stiftelse, ”Stiftinga Lyngheisenteret” hvor Hordaland fylke og Universitetet i Bergen står bak. Fra 1.jan.2007 er senteret blitt en del av et bredt og spennende museumsnettverk nord i fylket (Bergen/Nordhordland) og fått navnet Museumssenteret i Hordaland.

Lyngheisenterets mål er å ivareta og dokumentere den gamle driftsmåten og det tilhørende kulturlandskapet. Ca 1000 dekar land er blitt til et nasjonalt og internasjonalt verneområde. Årviss slått og brenning av lyngmarkene sikrer det åpne landskapet. Eldre husdyrraser er tatt i bruk, og 150 villsauer går på beite hele året. Området bli i dag vernet gjennom bruk og forskning. Lyngheitradisjonen blir på denne måten bevart som en matressurs for fremtiden. 

Siden senteret ble åpnet i 2000 har senteret fått de høyeste priser som kan oppnåes både i europeisk og global sammenheng (”EU prize for cultural heritage” og ”UNESCO prize for safeguarding cultural” ), og vil stå som et de fremste visnings- og kunnskapsområdene for det europeiske kystlandskap.
Prosjektet er også presentert i Byggekunst nr.7-2003.

  • {alt_text}