Prosjekt

Lille Brønnøya

År

2017

Sted

Brønnøysund

Type

Kultur- og folkepark

Last ned PDF

Last ned PDF

Ny park, promenade, bro og scene på lille Brønnøya

Brønnøysund har hatt en langsiktig strategi og arbeidet med en klar byutvikling der byen vender seg mot sundet med klare offentlige områder som gir byen både et tydelig innhold og en visuell identitet.

Midt i sundet ligger Lille Brønnøya som en manglende brikke - eller ledd i lenken som kan binde sundbyen sammen. Lille Brønnøya er også en gylden mulighet til å gi lenken en ny stjerne og et nytt innhold.
En ny bro vil binde Strømsneset og Lille Brønnøya sammen. Lille Brønnøya omskapes til Bypark og samtidig base for konserter, messer, lokale og regionale festivaler. En kulturell spydspiss i reginonen og en folkepark midt i hjertet av Brønnøysund.

Prosjektet har både et større skulpturelt scenebygg og en spennende bro i tilleg til folkeparken, sundpromenade og et mangfold av aktivitetssoner med seg i helheten som vil bli et viktig møtested i byen og regionen.

Rootsfestivalen får en ny innramming og innhold samtidig som byparken vil være en viktig motor for transformasjon av det sentrale Brønnøysund.

Søknad om midler fra fylket ligger som pdf i infoboks.

 

Illustrasjoner: Studio Gohde

  • {alt_text}