Prosjekt

Lagunen sentrum

Kunde

Lagunen DA

År

2016

Sted

Bergen

Type

Byrom og landskap

Størrelse

35.000 m2

Last ned PDF

Last ned PDF

Laguneområdet endrer karakter fra et tradisjonelt kjøpesenter til et urbant sentrum med tydelig kvartalstruktur i gater og plasser.

Lagunen/Rådalen er gjennom en endringsprosess fra kjøpesenter til bydelssentrum i Bergen sør. For en tydelig trinnvis utbygging ble det utarbeidet en formingsveileder med beskrevne kvaliteter og uttrykk som vil gi et fremtidig bydelssenter med egen identitet.
I november 2018 åpnet første byggetrinn hvor kjøpesenteret har blitt utvidet og et tydelig offentlig område tar form. Gågaten med en sterk urban karakter møter bybanen og danner det første ledd i det som på sikt blir ryggraden mellom Kalgahaugen og Råtjørn. Gater og plasser er universelt utformet med en industriell design av møbler og elementer.
Som et viktig regionalt kommunikasjons- og handelspunkt, vil det i fremtiden også bli et tydelig urbant boligområde med gater og plasser hvor gående og syklende har prioritert. Gatene og plassene blir vevet som binder byen sammen over lang tid. Gang- og sykkelvei langs Apeltunvannet binder de ulike boligområdene sammen og stedet blir et knutepunkt for bydelens gang og sykkelnett, med god parkeringsdekning, samt flere bydelsparker. Vannet og parkområdet blir tilgjengeliggjort med det nye gatenettet, og åpner opp og inviterer til rekreasjon og opphold i et område som før kun har fokusert på handel.

  • {alt_text}