Prosjekt

Lagunen sentrum

Kunde

Lagunen DA

År

2016

Sted

Bergen

Type

Byrom og landskap

Størrelse

35.000 m2

Last ned PDF

Last ned PDF

Laguneområdet endrer karakter fra et tradisjonelt kjøpesenter til et urbant sentrum med tydelig kvartalstruktur i gater og plasser.

Lagunen/Rådalen skal gjennom en endringsprosess der kjøpesenteret går over fra rent kjøpesenter til Bergen sør bydelssentrum. Som det viktigste kommunikasjons- og handelspunkt lokalt, vil det også bli et tydelig urbant boligområde, med Kalgahaugen og Laguneparken som tette ”bybolig” områder. Stedet får et kinosenter med 7-8 saler, det blir et knutepunkt for bydelens gang og sykkelnett, med god parkeringsdekning og flere Bydelsparker. Samtidig veves Lagunen Storsenter inn i bygningsmassen. Den beholder sin indre logistikk, men må samtidig finne balansen mellom handelssenter og ”bydelsmotor”.
Helhetskonseptet for landskapet er å danne  en ny ryggrad i området. Nord-/sør-aksen gis et tydelig sammenhengende grep fra Kalgahaugen til Råtjørn. Gatene og plassene er vevet som binder byen sammen over lang tid, og vi ønsker å gi disse et helhetlig formmessig grep med en grunntone som gir en tydelig identitet. Viktige byrom ligger til aksen og gatenettet i form av parker, bybaneplassen, gågater, Lagunetorget og Festplassen. Gang-og sykkelvei langs Apeltunvannet og binder de ulike boligområdene sammen. Vannet og parkområdene blir tilgjengeliggjort med det nye gatenettet, som åpner opp og inviterer til rekreasjon og opphold i et område som før kun har fokusert på handel.

  • {alt_text}