Prosjekt

Kvadraturen Skolesenter

År

2004

Sted

Kristiansand Sentrum

Type

Nybygg og Ombygging

Konkurranse vunnet Høsten 1999 etter nasjonal prekvalifisering.

I forbindelse med utvidelsen og fornyelsen av Kvadraturen Videregående skole i Kristiansand sentrum ønsket Vest Agder Fylkeskommune å utvikle og gjennomføre prosjektet etter en samspillsmodell hvor prosjektets hovedaktører, bestående av arkitekt, rådgivere, de utførende, brukerne og byggherren samarbeider  gjennom alle prosjektets faser.

Målet var, foruten å vektlegge økonomi, estetikk og tekniske løsninger også å oppnå et skolebygg som på alle måter er fremtidsrettet og tilrettelagt slik at viktige skolefaglige og miljømessige mål kunne innfries.

Kvadraturen skolesenter er Sørlandets største med ca. 1200 elever og et personale på ca. 250. Utfordringene var store fordi eksisterende skolebygg fra 60 og 70.tallet skulle optimaliseres og kobles til nybygg. Det skulle også skapes gode uteareal. CUBUS bidro også med plankompetanse til utarbeidelse av en bebyggelsesplan. Vi har også engasjert oss mye i tilretteleggingen av den kunstneriske utsmykkingen.

Miljøtiltakene er definert innenfor  miljøledelse, innemiljø, ressurser og ytre miljø. Tiltak innenfor innemiljø omfatter hybrid ventilasjonsløsning, miljøriktig materialvalg, tilrettelegging for renhold og bruk av dagslys.

Nøkkeltall, energi:
Arealforbruk: 19,3 m2 pr person (BTA)
Energiforbruk: 110 kWh/m2 for nybygg arealet, totalt for hele skolen: 121 kWh/m2(beregnet).
Energikilde: Primær energikilde er fjernvarme. Sekundær solenergi og elektrisitet.

  • {alt_text}