Prosjekt

Kokstad Bedriftshelsetjeneste

År

2011

Sted

Bergen

Type

Kontorbygg

Størrelse

5 000 kvm

Tomten til det nye kontorbygget ligger i utkanten av eksisterende næringsområde på Kokstad - et område som er preget av store, golde nærings- og parkeringsarealer.

Prosjektet har en frodig miljøprofil, det er en kontrast til sine omgivelser. Bygget plasseres på tomten slik at man danner en tydelig og robust “utside” mot veg og tilstøtende næringsareal, samt en “innside” som er finere og lettere. Frodige trær og fasader av tre utgjør den ytre rammen, og mot gårdsrommet er fasadene av glass med en “grønn vegg” av klatreplanter fungerende til solavskjerming. En parkeringskjeller frigir arealene i gårdsrommet, og disse arealene formes til en frodig park. Sykler og el-biler kan parkere på overflaten.
I prosjektet er det lagt stor vekt på å lage holdbare løsninger når det gjelder energi og miljø. I samarbeid med rådgivende ingeniører er det tenkt alternative løsninger på kjøling/oppvarming og ventilasjon inne. Overvann håndteres lokalt, i form av grønne tak og infiltrering til grunn.

  • {alt_text}