Prosjekt

Knarvik Barneskule

År

2016

Sted

Knarvik

Type

Skole, Konkurranse

Størrelse

6700 kvm

Vi leverte august 2016 konkurranseforslag etter samspillsmodell med Constructa Entreprenør og Multiconsult for ny skole og idrettshall på Knarvik, Lindås. Mottoet for vårt forslag var "Favn".

Vi etablerer en trygg favn som arena for en innholdsrik skolehverdag og yrende liv på ettermiddag/kveld!

”Favn” gir naturlige assosiasjoner til en trygg, beskyttet og lun favn. Det er også viktig at en favn er inviterende og i dette tilfellet vil det også være en soleksponert favn.
En favn som griper om en aktiv hverdag med læring og stimulering av sanser av mange slag. Med andre ord et godt utgangspunkt for et innholdsrikt anlegg!

Hall og idrettsfunksjoner plasseres opp mot øvrige idrettsanlegg i nordvest. Dette vil gi en god og naturlig kobling til det etablerte miljøet og styrke sambruk og fellesskapet innad i idrettsmiljøet. Flerbrukshallen utgjør også det største bygningsvolumet, som med fordel kan legges mot vegen.
Sentralt i skolen plasseres fellesområder og spesialrom, med en noe lavere bygningsmasse. Dette blir ”hjertet” i anlegget, som knytter seg tett opp mot skoleplassen og uteområdet i sør.
Hjemmeområdene for klassetrinnene ligger videre mot sørøst. Her løses volumet opp i mindre skala på bygget, noe som styrker lesbarhet og orientering for elevene.
Den gradvise nedskaleringen av bygningsvolumene skaper en bedre sammenheng og tilnærming til landskapsrommet og til boligbebyggelsen i sørøst.

  • {alt_text}