Prosjekt

Kleppestø Sentrum

År

2007

Sted

Askøy

Type

Idé konkurranse Kleppestø Sentrum

Arkitektgruppen Cubus utarbeidet i samarbeid men Norconsult Bergen og Skanska bolig As en plan for Kleppestøsentrum.

Gruppen ble prekvalifi sert til en idé konkurranse for utvikling av området parallellt med 4 andre grupper. Dette var en utbygger konkurranse der kjøp av tomt samt god plan var likeverdige konkurranse elementer.
Kleppestø Sentrum er i dag preget av parkering og kollektivknutepunkt for buss og båt.
Oppgaven var primært å skape en plan for et levende sentrum med boliger, næring, kulturhus og rådhus. Planen skulle ha en langsiktighet i seg samtidig som den under realisering skulle ta hånd om den nødvendige knutepunktsituasjonen som Kleppstø har i dag.
Med stort fukus på stedlige kvaliteter ble det utviklet en plan for et rikt urbant miljø der møte mellom natur og folk ble sentrale elementer i planen.
Dagens kjøpesenter er en viktig motor i byutviklingen og nytt rådhus og kulturhus ble derfor liggende som et sammenbindende element mellom dagens senter og den nye byen.
På denne måten samles mange av hendelsene i et viktig knutepunkt og kulturhuset blir liggende som et hjerte i den nye byen tett opp til den lune båthavnen og rett ved båt og buss terminal.
Arktietkgruppen Cubus gikk videre i konkurransen til andre runde der ytterligere bearbeiding ble gjort.
Besvarelsen ble trukket i siste runde da det var vanskeligheter for utbygger å garantere for alle elementene iplanen.

  • {alt_text}