Prosjekt

Industribygg Knarrevik

År

2016

Sted

Fjell Kommune

Type

Næringsbygg

Størrelse

6 130 kvm

Nytt industribygg for Norsk Gjenvinning / SIGBA Eiendom i Knarrevik Industripark.
Norsk gjenvinnings nye industribygg blir ett av de største byggene i området.

Norsk Gjenvinning tar i dag inn gjenvunnet materiale av ulik sort, sorterer og pakker til gjenbruk. Dette arbeidet krever mye plass. Tidligere hall var ikke stor nok til å huse hele produksjonen innendørs, og NG benyttet derfor store alrealer utenfor bygget til oppbevaring av ubearbeidet materiale. Det nye industribygget flytter produksjonen innendørs, og effektiviserer produksjonslinjene.

Aktiviteteten i og rundt bygget krever relativt store arealer og vår oppgave har i stor grad dreiet seg om visuell bearbeiding av volum og fasader for å dempe det noe ruvende inntrykket et slikt stort volum gir. Oppdragsgiver og Fjell kommmune har også vært opptatt av at bygget blir svært synlig fra både dagens bro og fremtidig ny bro og at det må ligge en helhetlig tanke bak utformingen.

Bygget er planlagt oppført med vegger i plasstøpt betong i første etasje og betongelementer med utlektede stålplater i andre etasje.  Bygget er ca 30 meter bredt og 108 meter langt.

Vi har delt øvre del av fasaden inn i fire seksjoner og gitt seksjonene ulik dybde for å lage en skyggeeffekt. De ulike seksjonene har ulik høyde og hvert av seksjonene er avsluttet med kanalplast. Det blir montert lys bak plasten slik at inndelingen av bygget også trer frem på kveldstid. For å gi en struktur og en inndeling i nederste etasje lages et relieff i betongen. Sammen med pillasterne i fasaden gir dette et mønster som leses på nært hold. 

Farger og materialer har i skissefasen spent fra ulikt gjenvunnet materiale til sterk rød og mørk grå.

  • {alt_text}