Prosjekt

Holstad Barnehage

År

2013

Sted

Hareid

Type

Barnehage

Størrelse

760m2

Last ned PDF

Last ned PDF

Bygget knytter seg mot eksisterende bygg i nordøst.

Det utvider eksiterende barnehage med to nye avdelinger, arbeidsrom, pauserom og garderobefasiliteter for ansatte.
Bygget går over to etasjer og forholder seg eksisterende etasjehøyder.

Byggets plassering danner et atriumsformet uterom der amfiet får en sentral plass. Dette uterommet er en aktiv plass med god kontakt mellom gammelt og nytt bygg.

Gangbroen mot eksisterende 2 etasje er et lekeareal som binder de to byggene sammen og som er et spennende sted å følge livet utenfor.
Det er kontakt med terreng i begge etasjer. I andre etasje via et utvendig, overbygget gangareal.

Det er fokusert på å gi lyse og funksjonelle  rom, optimalisert både som arbeidsplass og lek- og lærearena for barna.
Alle arealer er universellt utformet.

Byggets fasader er i store partier kledd med Kebony spilekledning,
Større fargede partier med platekledning er med på å bryte opp og artikulere byggets fasader ytterlige.

  • {alt_text}