Prosjekt

Heistad Skole

År

2007

Sted

Porsgrunn

Type

Skole

Størrelse

6000 m2

Innbudt konkurranse om ny skole på Heistad i Porsgrunn etter prekvalifisering

Uterommene er en sentral del av skolens lærearena, de skal henspeile til og flettes sammen med skolens innhold. Elevene kommer til Heistad barneskole gjennom Skoleporten, en felles adkomst for ungdomsskole og ny barneskole. Aktivitetstorget viser vei til barneskolens hovedinngang, og er utformet til et bolgende og lekende landskap der elevene finner inspirasjon til uformell lek med bruk av kroppens energi. Alléen og en bølgende kant definerer avgrensing av aktivitetstorget. Alléen er ungdomsskoleelevenes hovedadkomst.

Skogen er mystisk, vill og leken med et spennende samspill mellom lys, skygge, åpent og lukket. Vegetasjon, .... og "Salamanderbekken", er et eldorado for barnas eventyrlyst og stimulerer til lek og læring omkring energi, flora og fauna. Skogen gjøres tilgjengelig med en "svevende" tresti, som slynger seg mellom trærne og utvider seg til små møtesteder i lysningene. Grøntdraget skaper en viktig sammenheng mellom baseinngangene og skogen, og etablerer en trygg ramme rundt de minstes baseinnganger.

  • {alt_text}