Prosjekt

Hanøy skole

År

2014-2018

Sted

Askøy

Type

Barneskole

Størrelse

3 250 m2

Ny barneskole for 250 elever, med utvidelse av eksisterende bygninger på trang tomt.

Hanøy skole skal utvides fra ca 126 elever til en B250-skole. På den trange tomten er det prosjektert et nytt tilbygg i 3 etasjer som er knyttet sammen med eksisterende en-etasjes bygningsfløyer. Utfordringen lå i å få knyttet nybygget effektivt til det eksisterende, samtidig som begrensning mot fylkesveien i sør og atkomstvei i nord la sterke føringer for utnyttelsen av tomten. Resultatet er et vellykket kompromiss mellom gode og attraktive undervisningslokaler og spennende uteområder. Skole er under prosjektering. Byggestart i 2018.

  • {alt_text}