Prosjekt

Geilo Sentrum

Kunde

Hol Kommune

År

2013

Sted

Geilo kommune

Type

Byrom

Størrelse

5000 m2

1.premie i idékonkurranse med etterfølgende utforming av gater og plasser for hele Geilo sentrum med fokus på fellesarenaer og lav bilbruk.

I oktober 2013 ferdigstilles Gågaten og Amfiet som et resultat av gatebruksplanen. Arkitektgruppen Cubus AS laget planen og har stått for detaljprosjekteringen og byggoppfølging av anlegget.
Gatebruksplanen skal være med å styrke Geilo sentrums attraktivitet på flere nivåer. Gjennom den nye planen styrkes tilgjengeligheten og Geilo kan bli et levende sentrumsområde for hytteeiere, fastboende, turister, ungdom, barn og voksne. Muligheten for maksimal tilgjengelighet med tog buss og bil er unik for Geilo, og gir stedet muligheter til å utvikles til en”grønn skidestinasjon” og ”Nasjonalpark-landsby”.
Vår plan tar utgangspunkt i følgende hovedgrep: Rød løper: Vi ønsker å gjøre Geilo sentrum til et sted en føler seg velkommen. I det lange draget langs det frigjorte bygulv i Vesleslåttvegen ”ruller” vi ut et gulv som ønsker alle velkommen både vinter og sommer. Byteppet: Fjellet bringes inn i sentrum gjennom etablering av et kontinuerlig, bølgende landskapsteppe som knytter sammen landskapet fra togperrong til Vesleslåttvegen. Utformingen gir Geilo en ny klar identitet.
Gågaten ligger 50 % over P-hus.
Designen er inspirert av skilek, sykkel, fjell og oppsprukket breskurt fjell.
Amfiet skal fremstå som en dal mellom speilbilder av Hallingsskarvet.
Utført i 2 steinmodulsystem som glir over i hverandre. Amfiets dekke er som store lyse flak, satt sammen av 10 cm brede staver for å kunne brekkes i de bratte partiene.
Gågaten er utført i mørk granitt. Fjellsidene er bygget i cortenmoduler som låser massene.
Lysmaster inspirert av løypenes snøkanoner. LED i master og skispor.
Gjerder er designet spesielt for dette prosjektet, og skal tåle å brukes som rails. ACO-dren er prosjektdesignet med spor av Nasjonalparkens 5 primærdyr.
De 2 nederste fjellene åpnet som bygg, toalett, adkomst P-hus, og arrangement base. Arealet gir plass til arrangement i forbindelse med Skarverennet, sykkelløp, soppkontroll, matfestival etc.
Fase 2 og 3 er gjort i samarbeid med Haltenbanken.

  • {alt_text}