Prosjekt

Fremtidsbilde for Bergen Sjøfront

År

2003

Sted

Bergen

Type

Mulighetsstudie

Prosjektet var en del av en større utredning av hele sjøfronten i Bergen.

Det ble invitert inn tre konsulentfi rmaer som skulle illustrere fremtidsbilder av ønsket utvikling for Sandviken, Puddefjorden og Nøstet. Følgende fordeling ble gjort:
NIls Torp: Puddefjorden
Ramstad/Jul og Frost: Nøstet
Arkitektgruppen CUBUS/KAP : Sandviken
I sandviken ble det utviklet en strategi for vern og utvikling. Sandviken er en bydel utenfor det tradisjonelle bysentrum, og har med dette et stort behov for defi nering av boligertyper og fellesarealer.
Framtidsbildet ble kalt for PARKETT med henvisning til ”de beste plassene på teateret” Sjøfroneten er byens parkett med panoramautsikt mot sjø og sol.
Hovedtema i prosjektet var god offentlig  tilgjengelighet:
Prosjektet legger frem en plan for hvilke områder som må bli offentlige og hvilke områder som egner seg for boligbygging.
Flaten som unik resurs:
Sjøfronten har store flate arealer som er en mangelvare andre steder i Bergen.
Det blir derfor viktig å se på bruken av denne fl aten ut over det å være byggegrunn, som f.eks til ballspill, badeplass ol. Bygging i sjøen
Prosjekte illustrete bygging av boliger i sjøen som tar opp i seg noe av den måten sjøbodene lå ut i sjøen fra gammelt av.

  • {alt_text}