Prosjekt

Festplassen

År

2004

Sted

Bergen

Type

Byrom

Arkitektgruppen CUBUS vant i 1986 konkurransen om å tegne ny festplass i Bergen. Prosjektet har gjennomgått en modernisering i fromspråk, men hovedideèn om en enkel og fleksibel plass for store arrangementer har bestått.

Plassens møte med Byparken, Lille Lungegårdsvann og Ole Bulls Plass løses på ulike måter med trapper/ ramper. Hovedrommet er belagt med granittplater med fall mot vannet og et svakt takfall med polerte renner i de to langsgående lavbrekk. Sidene er avgrenset med store trinn 2-3 meter bredde i grov lys granitt som omrammer hovedgulvet og danner en form for amfi opp mot byparken. 14meters høye lysmaster med lysflate som spennes ut danner virtuell veg og tak til plassen. LED
lys spres som stjernelys fra lyskronen og gir plassen et med lystemperaturer som stjernelys i kontrast med lyset imellom byens bygg som er varmere.

Plassen fortsetter med brede mørke trinn ned mot vannflaten. Sidene mot vannets grønne omramming er formet som generøse murer som Bergensby. Gir gode hvileplasser og spenning i rommet og markering av Ole Bullaksen.
Samarbeidspartner: Landskapsdesign

  • {alt_text}