Prosjekt

Citybox hotell Bergen

År

2017

Sted

Bergen

Type

Næringsbygg

Størrelse

2 300

Citybox hotell pusser opp deler av eksisterende bygg og utvider med 56 nye gjesterom.

Citybox Bergen ligger over gaten for Grieghallen på hjørnet mellom Nygårdsgaten og Strømgaten. Ny hotellfløy er lagt inn i gårdsrom mot Sekkegaten. Sekkegaten er en rolig gate med småhusbegyggelse i tre. Vi har derfor vært opptatt av at volumet ut mot denne gaten ikke blir avvisende og ruvende. Vi har lagd en relativt bratt takvinkel og dermed ført gesims ned på vegglivet. I tillegg er det takopplett som bryter opp volumet og gir en rytme som bedre korresponderer med småhusbebyggelsen. Fasaden er kledd med stående trekledning. I tillegg til å passe godt inn i miljøet i sekkegaten gir dette en fin visuell dialog med eksisterende hotell og en tydelighet på hva som er nytt. 

Utvidelsen av hotellet blir enkelt og moderne, noe som samsvarer med Citybox sitt konsept. Det er 56 nye rom i den nye hotellfløyen og flere av rommene i den eksisterende delen blir rehabilitert. 

  • {alt_text}