Prosjekt

Boliger Tertnesflaten

Kunde

Byggholt

År

2009

Sted

Bergen

Type

Leilighetsbygg

Størrelse

2 400 kvm

Bebyggelsen består av to
volumer på hhv 2 og 2-3 etg, totalt 30 leiligheter. Byggene er organisert som svalgangsblokker med bærende betongkonstruksjoner og lette yttervegger i tre

.
Bebyggelsen er organisert rundt karakteristiske koller, som gir retning og bevegelse til den største blokken. Leilighetene er løst som lavenergiboliger med et energibehov på ca. 120 kwt/ m2/ år. Det er i arbeidet lagt særlig vekt på å skape en kompakt bygningskropp med enkle detaljer.
Blokkene har derfor enkel hovedform som er tilført et ytre sjikt av balkonger mm, som gir liv til fasadene.
Bygningene og området i sin helhet er utformet mht universell utforming. Dette gjelder tilgjengelighet, kontrast/ fargebruk, plantebruk mm.
Området er planlagt med lokal overvannshåndtering og fordrøyningsbasseng. Det er jobbet bevisst med fasadesjiktene
på begge blokker, der et ytre sjikt i ubehandlet tre gir en sølvgrå tone, som spiller i kontrast mot et indre svartmalt sjikt. Svalgangene er bearbeidet til oppholds-soner på bygget som har sval mot morgensol i øst.

  • {alt_text}