Prosjekt

Boliger Nesttun Allé

År

2011

Sted

Bergen

Type

Leilighetsbygg

Størrelse

23 500 kvm

Prosjektet ligger i terrengskråningen øst for Nesttun sentrum og like ved bybanestopp.
Sentralt i prosjektet er en alle´som løper som et gatetun gjennom hele bebyggelsen. Dette gatetunet gir adkomst til alle byggene, og vil være den sosiale strengen i prosjektet.
Prosjektet er utviklet til rammesøknad.

Det er i prosjeket søkt å erstatte den grønne naturveggen som forsvinner, med ny vegetasjon på vegger og bakken.
Tilgjengeligheten til det store grøntarealet på oversiden av bebyggelsen er ivaretatt gjennom en tverrakse fra gågaten i Nesttun via ”Nytorget” og gjennom bebyggelsen. Denne vil bli forsynt med klatreplanter, og et spektakulært rampeanlegg.
Bebyggelsen består av seks bygg med totalt 266 leiligheter. Byggene ligger inn mot et utsprengt fjell, og de fleste boliger vi derfor kun få ensidig lys.
For å bringe godt lys inn i leilighetene, og for å stykke opp de store volumene, er det tatt store hull og utsparinger i byggene.
Byggene har enkel form, og få sprang i fadsaden. Fasadene er variert vha. balkonger, hull, og ”penthouse volumer” på toppetasjen.

  • {alt_text}