Prosjekt

Bjørnesenter Svanhovd

Kunde

Bioforsk

År

2012

Sted

Pasvik

Type

Visningssenter

Størrelse

250 kvm

Pasvikdalen ligger som en ”kile” mellom Finland i vest, og Russland i øst. Det er stor tetthet av bjørn i området.
Bioforsk utlyste en konkurranse i 2008, som ble vunnet av Arkitektgruppen CUBUS.

Bygget legger seg til et eksisterende bygg der det drives forskning på arktiske arter. Bygget inneholder i dag en utstilling ifm Øvre Pasvik nasjonalpark. Tilbygget er et supplement til dette, og består av tre deler; restaurant, utstilling og takterrasse.

Restauranten knytter seg til dagens vestibyle og kjøkken. Over dette ligger et utstillingsrom som knytter seg til nasjonalparkutstillingen. På taket av nybygget har vi lagt en takterrasse der en kan se det meste av Pasvikdalen, og observere nordlys om vinteren.

Det utvendige panelet er gitt et rustikt preg som gir assosiasjoner til bjørnepels, da det er fra pelsen en tar dna prøver. Således er bjørnepelsen sentral i forskningsarbeidet.

Det er integrerte fuglekasser i panelet, slik at en kan observere fuglene fra vinduer bak kassene.

  • {alt_text}