Prosjekt

Bø skole

Kunde

Hå kommune

År

2013

Sted

Hå kommune

Type

Skole

På Jæren møter det vindfulle, flate, myke, og grønne landskapet oss. Vi kjenner sjøluften, og går vi opp på nærmeste kolle, ser vi havet. I Nærbø lever en tett på naturen og i rolige omgivelser, men er likevel i pendleravstand til storebror Stavanger med toget som knytter sammen by og bygd på en halvtime. Eneboliger og rekkehus med grønne hager og lokale lekeplasser preger boligstrukturen, mens framtidig bebyggelse som hovedsakelig kommer øst for skoletomten, er planlagt mer konsentrert.

Nye Bø skole bærer i seg muligheten for å bli en lokal motor for aktivitet og sosial utøvelse. Om noen år vil den nye skolen bli liggende som et hjerte mellom etablert og ny bebyggelse i bygda, og tilby møteplasser og aktiviteter både på dag- og kveldstid. Den kommende skolen kan bli det nye barne- og ungdomssenteret hvor man uavhengig av bakgrunn, alder og    interesser treffer gamle og nye venner.

Det karrige Jærlandskapet avbrytes av de mange steingardene som trolig har lagt på samme steder fra førhistorisk tid, og er i dag et kjennemerke for regionen. Stein for stein er de lagt for hånd, i et møysommelig arbeid med å rydde jorden. Steinene er en del av moreneavsetningen fra siste istid, og måtte dels ryddes unna for å få åkeren sammenhengende, og dels fordi stadig ny stein kom opp på grunn av temperatursvingninger og som følge av at landet fortsatt hever seg.

Akkurat slik steingardene har krevd tålmodighet og utprøving fra bøndene for å reise seg, trenger elevene i skolen tid, gode lærekrefter og inspirerende arenaer for å finne sin måte å lære på og utvikle seg i møte andre mennesker.

  • {alt_text}