{alt_text}
Prosjekt

Arena Nord idrettsanlegg

År

2016

Sted

Bergen

Type

Idrettsbygg og idrettsanlegg

Størrelse

32 000 KVM

Bergens største idrettsanlegg etableres i Åsane

I området rundt Vestlandshallen i Åsane etableres en omfattende ny idrettspark.
Myrdal stadion blir fornyet med stadionbygg og tribuneanlegg til 3000 publikummere.
Vegg i vegg prosjekteres 6.500 m2 med ishall og curlingbaner.
Sør for dagens Vestlandshall er det planlagt en flerbrukshall på ca 13.000 m2.
Utomhusanlegget binder sammen byggene med en sportsramblas for gående. Her blir det òg treningsbaner og aktiviteter for breddeidretten og et flott område å legge søndagstur for fastboende. 
Idrettsparken er tenkt tilknyttet nye Åsane videregående skole og Åsane Storsenter med en åpen allmenning.
Prosjektet er finansiert av Trond Mohn og utvikles i samarbeide med idrettsmiljøet i Åsane og Idrettsrådet i Bergen kommune.
Rammesøknad skal være ferdig omkring sommeren 2016.