Prosjekt

Administrasjonsbygg UiB

År

1998

Sted

Bergen

Type

Kontor

Størrelse

3 000 kvm

Universitetet i Bergen hadde behov for å skape et bygningskompleks basert på gammelt og nytt for å gi universitetet hovedadministrasjon bedre arbeidsforhold. Organisasjonen var allerede etablert i kvartalet rett over en rekke eldre patrisier villaer bygget i 1860-90 årene. CUBUS supplerte teamet med sivilarkitetene Thale Bjørnerheim, Trude Ellingsen og Odd Løvset. De fant frem til en samlet kvartalsløsning basert på ombygging, rehabilitering, sammenbinding og et større nybygg. Det sammenbindende hovedgrepet var et nybygg på ca 3000 km2. En valgte å la østfasaden for dette bygget som vendte mot de øvre ”CUBUS” byggene St. Paul og SV fakultetet få en ”tilpasset” utforming i pusset mur i silikat maling mens hovedfasaden mot den viktige aksegaten i Bergens byplan, Christiesgt. fikk en klart kontrasterende form i stål og glass. Dette svært spesielle bygget fikk mye oppmerksomhet og ble blant annet belønnet med Bergen Kommunes pris for beste bygg i Bergen i 1998.

  • {alt_text}