Vi har jobbet med identitetsbyggende prosjekter gjennom detaljutforming av sentrale gater, plasser og torg i en rekke byer og tettsteder

Vi tilbyr høyt kvalifiserte landskapsarkitekter for en rekke oppgaver fra idèskisse til detaljprosjekt, og ikke minst, oppfølging på byggeplass. Våre arbeidsområder inkluderer gaterom, urbane rom, utomhusanlegg for boligområder, næringsbygg, skoler og barnehager. 

Vi har bred erfaring fra uterom i mangfoldige bysituasjoner - med tilpassing til ny og eksisterende bebyggelse, moderne krav til bruk og universell utforming. Spesielt har vi jobbet mye med identitetsbyggende prosjekter gjennom detaljforming av sentrale gater, plasser og torg i en rekke byer og tettsteder. 

Vi legger vekt på samarbeid og tverrfaglighet i forholdet mellom bygg og utemiljø. Mange prosjekter berikes også gjennom arbeid med kunstnere og andre typer designere. Bærekraft i plan-landskaps-og byggeprosjekter er høyt prioritert, og vi prøver å ha fokus på miljøriktig håndtering av overvann, kvalitetssikring av produkter og rettferdig handel i ethvert prosjekt.