Arkitektgruppen CUBUS AS ble formelt etablert 2.juni 1972. Tre mindre arkitektkontor slo seg sammen og dannet en arkitektgruppe med flat struktur.

En fellesnevner blandt disse kontorene var aktiv deltagelse I kampen for å redde bymiljø som Marken og Kroken, Ytre Markevei på Nordnes, Nøstet og Sydnes. Gruppen besto av flere relativt unge ambisiøse arkitekter med bakgrunn fra prisvinnende prosjekt og en nestor, Kåre Frølich, som var et personlig bindeledd til Bergensskolen i norsk arkitektur. 

Spesielt ett prosjekt preget oppstartsfasen; Loddefjord skole.

 

Mange av grunnidéene og
grepene som senere skulle karakteriseredet spesifikt ”Cubus-aktige” ble prosjisert
inn i dette særpregete skoleprosjektet. Skolen var bygget for elever med særlige behov. Prosjektet viser innlevelse i brukerperspektivet og omfattende medvirkning, nitid oppmerksomhet mot ”svake” gruppers behov, en stor grad av terrengtilpasning, organiske former og bruk av naturmaterialer. Loddefjord skole sto ferdig i 1974 og har fortsatt tilgjengelighet til alle rom etter dagens standarder for universell utforming.

70-tallets og begynnelsen av 80-tallets andre hovedprosjekt var Selegrendene (Hestehaugen i Åsane og Nordås i Fana). Disse to boligprosjektene ble basert på omfattende beboermedvirkning som også omfattet selvbygging.

Arkitektgruppen Cubus hadde i nesten 20 år en ”samarbeidsgruppe for romfysisk forming” hvor arkitektstudenter fra Trondheim og Oslo ble invitert til å …. En av Cubus gründere, Svein Hatløy dannet etter noen år kontoret Gult Felt som også var sterkt student- og læringsorientert. Etter hvert ble disse to kontorene og andre i Bergensmiljøet oppfattet som en klar opposisjon til de to arkitekthøyskolene i Norge. Svein Hatløy etablerte etter hvert Bergen Arkitektskole (BAS), en ny arkitektutdanning tuftet på den ”nye Bergensskolens” tenking og prinsipper. Flere av dagens medarbeidere er utdannet ved nettopp BAS.

I 1983 fikk Arkitektgruppen Cubus Bergen arkitektforenings ærespris for sin betydning som nyskapende miljø.

På 1980-tallet kom også landskapsarkitekter til gruppen og ble starten på en utvikling av to spesialfelt som har preget Cubus de siste 20 år; nyskapende arealplanlegging og byromsforming. Etter en videre utvidelse med en sosialantropolog som en del av gruppen på slutten av 80-tallet ble Cubus identitet som et miljø med en tverrfaglig tilnærming befestet.

Arkitektgruppen Cubus startet som andelslag og ble i 1988 Aksjeselskap.
I tiden rundt opprettelsen av aksjeselskap vant kontoret flere viktige konkurranser og fikk en bedre start på 90-årene enn de fleste andre norske arkitekter.

Utover 90-årene ble Cubus byromsekspertise mer markert og anerkjent, og etter flere sentrale byrom i Bergen ble vi invitert av Vejle i Danmark for forming av sentrale torg og plasser. Tilsvarende ble vi også invitert til Nord-Norge av Nordland fylkeskommune og har etter dette prosjektert og gjennomført  byrom, gater, plasser og torg i flere byer og tettsteder i Nord-Norge.


I 1998 etablerte gruppen en heltidsstilling for daglig leder. Stillingen ble besatt av bygingsingeniør/økonom fra entrepenørbransjen.  

I 1999 prosjekterte vi Sørlandets største videregående skole, Kvadraturen skolesenter, i Kristiansand.

På begynnelsen av 2000-tallet ble det flere konkurranseseire innenfor sykehjem og omsorgsboliger og utover 2000-tallet har også boligprosjekter preget Cubus.

I 2006 vant vi designkonkurransen om Bybanen i Bergen sammen med Fuggibaggi, T-Michael og Kontrapunkt.

I 2006 vant vi 6 av 7 arkitektkonkurranser vi deltok i – og den syvende ble vi nr. 2 .
Oppfølging av disse prosjektene ble i stor grad gjort i løpet av påfølgende år, men i 2008 hadde vi igjen deltagelse i flere konkurranser. I løpet av dette året vant vi design av Geilo sentrum, nytt finanshus i sentrum av Bergen og Nye Nykhronborg skole i Bergen. Vi oppnådde også en 2.plass i konkurranse om ny torghall og turistinformasjon i Bergen sentrum. De siste årene har vi igjen hatt fokus på å følge opp vinnerprosjektene i tillegg til at vi i 2011 også vant åpen konkurranse om Gulating visningssenter og Rong Flerbrukshall i Fjell Kommune.