Vi bidrar i alle ledd av en byggeprossess, fra mulighetstudier/idéskisser til detaljprosjekt og oppfølging på byggeplass.

Våre referanser omfatter  blandt annet næringsbygg, kontorbygg, eneboliger, lelighetsbygg og boligområder, helse- og omsorgsbygg, idrettsanlegg, skoler og barnehager. Vi ønsker å skape gode og bestandige bygg innenfor et moderne formspråk, utarbeidet i tett samarbeid med utbygger og bruker.  Vi har lenge prosjektert med mennesket i fokus og starter gjerne prosjekteringen med brukerens behov.

Vi er byggherrens representant i møte med myndigheter og er vanligvis ansvarlig søker i en byggesak.

Vi jobber tett med våre landskapsarkitekter. Denne tverrfagligheten gjør at vi ikke bare har fokus på det enkelte bygg, men på områder som en helhet.